Missie en visie

Expo-id wil op een substantiële manier bijdragen aan de permanente groei van het medium beurzen & tentoonstellingen door haar kennis, kunde en ervaring ter beschikking te stellen van de belangrijkste groepen stakeholders: beursorganisatoren, exposanten en standmedewerkers, beursbezoekers en gespecialiseerde media. Door elk van hen te voorzien van gefundeerd advies en betrouwbare, actuele en objectieve informatie draagt Expo-id bij aan een grotere kennis van het medium, een betere voor de middelen, moeite en tijd die in het medium geïnvesteerd worden en – bijgevolg – een grotere tevredenheid.